Czym jest teledetekcja?

Czym jest teledetekcja?

Teledetekcja, nawet jeśli samo określenie może na pozór malutko mówić zwykłemu internaucie, to metodologia analiz, z którą każdy człowiek ma od czasu do czasu do czynienia. Jeśli zadalibyśmy ludziom spotkanym na mieście pytanie, co to jest teledetekcja, z dużą pewnością mało kto z odpytanych podałby odpowiedź. No chyba, że szczęśliwie byłby to uczeń lub ktoś zajmujący się teledetekcją zawodowo.

Co to jest teledetekcja?

Powiedzmy sobie więc, co to jest teledetekcja? Planując zaprezentowanie ogólnej, jak najkrótszej odpowiedzi, trzeba powiedzieć, iż jest to sposób badań zdalnych z użyciem czujników. Samo słowo teledetekcja znaczy: tele – zdalna, detekcja – wyczuwanie. Teledetekcja dzielona jest na dwa rodzaje: teledetekcję aktywną jak i teledetekcję pasywną. Analizy poprzez teledetekcję wykonuje się zarówno z ziemi, jak i z wysokości, dla przykładu z satelitów.
Teledetekcja aktywna jest nadawaniem i odbieraniem sygnałów wysłanych, a w dalszej kolejności odbitych przez dany obiekt. Za przykład można tutaj wymienić: lidar – wysyłanie i odbieranie światła.
Z drugiej strony teledetekcja pasywna to odbieranie sygnałów nadawanych przez badany obiekt. Przykładem może być na przykład robienie zdjęć. Zdjęcie jest bowiem dokładnie zapisem odbijanego przez fotografowane obiekty światła.
W tej chwili, dzięki podaniu powyższych przykładów, od razu definicja teledetekcji nabiera innego wyrazu i widać, że co chwilę stykamy się z nią na co dzień. Jeśli nie wszyscy, to z pewnością większość z nas. Teledetekcja umożliwia eksplorowanie miejsc, do których ludzie osobiście nie mogę się zbliżyć albo tego typu działanie jest niesamowicie ciężkie.

Do czego służy teledetekcja?

Teledetekcja używana jest w wielu przypadkach dziedzinach życia. Stykają się z nią zarówno naukowcy, jak i szczęśliwi korzystający z zaprojektowanych w efekcie ich pracy urządzeń. Jest wykorzystywana dla przykładu w:
– robotyce – roboty posiadają czujniki, w efekcie czego, widzą otoczenie
– produkcji samochodów – inteligentne auta z przyszłości będą potrafiły jeździć dzięki zróżnicowanego rodzaju czujnikom
– wojskowości – sprawdzanie, co położone jest w budynku, który ma zostać zaatakowany
– badaniu środowiska naturalnego – zakres badań jest tak duży, że zostanie omówiony w kolejnym akapicie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję w środowisku naturalnym?

Korzystając z teledetekcji realne jest bardziej dokładne analizowanie jak i penetrowanie naszej planety. Podobnie jej terenów, jak i powietrza. Teledetekcja środowiska naturalnego da nam odpowiedź na np., tego gatunku niejasności:
– jaki charakter ukształtowania ma teren, np. w odludnym obszarze ziemi czy też np. na dnie jeziora czy nawet na pozostałych planetach
– jak mocno zanieczyszczona jest atmosfera na badanym obszarze, np. poprzez przeanalizowanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak wygląda stan flory w danym terenie, także na terenach zawodnionych

Z uwagi na ogromne zastosowanie teledetekcji, jest ona coraz bardziej zwracającą uwagę gałęzią nauki. Coraz więcej uczelni proponuje studia i kursy kształtujące specjalistów w tej dziedzinie. Po pierwsze wpływa to na rozwój tej dziedziny, co z kolei napędza popyt na używanie teledetekcji, ze względu na coraz wspanialsze możliwości techniczne i zakres użytkowania.